Ultraljudsundersökning MSK i Västerås

Vad är muskuloskeletal ultraljudsundersökning?

Muskuloskeletal ultraljudsundersökning är en icke-invasiv diagnostisk teknik som använder högfrekventa ljudvågor för att skapa detaljerade bilder av muskler, senor, ligament, nerver och andra mjukdelar i kroppen. Denna metod är värdefull för att bedöma och diagnostisera olika tillstånd relaterade till rörelseapparaten.

Hur fungerar det?

Under undersökningen appliceras en liten mängd gel på huden och en transducer (ultraljudsprob) förs över det aktuella området. Ljudvågorna skickas in i kroppen och reflekteras tillbaka till proben. Dessa reflekterade ljudvågor omvandlas sedan till bilder som visas på en skärm, vilket ger realtidsvisualisering av kroppens inre strukturer.

Vilka tillstånd kan diagnostiseras?

Ultraljudsundersökning är effektivt för att diagnostisera ett brett spektrum av muskuloskeletala tillstånd. Det är särskilt användbart för att identifiera problem såsom:

  • Tennisarmbåge
  • Golfarmbåge
  • Plantarfasciit
  • Hälsporre
  • Achillestendinit
  • Rotatorcuff-skador
  • Seninflammationer
  • Artrosförändringar
  • Nervkompressioner

Vad kan du förvänta dig?

En ultraljudsundersökning är snabb, smärtfri och har inga kända biverkningar. Det krävs ingen särskild förberedelse från patientens sida, och du kan återgå till dina normala aktiviteter omedelbart efteråt.